Korišćenjem bilo kojeg dela web stranice csi.org.rs automatski prihvatate sva aktualna pravila korišćenja.

Korisnici su dužni redovno čitati pravila korišćenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korišćenjem web stranice csi.org.rs ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti.

Niti jedan deo web stranice csi.org.rs ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, niti za promovisanje istih.

Csi.org.rs

Csi.org.rs  posetiocima u dobroj nameri osigurava korišćenje sadržaja web stranice. Svi posetioci imaju pravo besplatno koristiti sadržaje web stranice csi.org.rs, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Csi.org.rs sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, te linkova na spoljne stranice.

Web stranica csi.org.rs sadržaje objavljuje u dobroj veri. Sve sadržaje web stranice csi.org.rs koristite na vlastitu odgovornost i csi.org.rs ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Pristup web stranice csi.org.rs i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo koje dobi, osim ako je naznačeno drugačije.

Csi.org.rs je nositelj autorskih prava na svim vlastitim sadržajima (tekstualni, vizualni i audio materijali, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela portala smatra se kršenjem autorskih prava csi.org.rs portala i podložno je tužbi.

Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava (csi.org.rs, partneri, korisnici…) smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Korisnik koji smatra da je csi.org.rs povedio njegova autorska prava ovlašćen je takav sadržaj odmah prijaviti redakciji portala koja će u slučaju utvrđivanja povrede u najkraćem roku ukloniti sporni sadržaj.

Linkovi na spoljne stranice

Web stranica csi.org.rs sadržava linkove na web stranice izvan vlastitog portala. csi.org.rs linkove objavljuje u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala

Pravila o zaštiti privatnosti

Csi.org.rs pridaje veliku važnost zaštiti vaše privatnosti. U ovim Pravilima o zaštiti privatnosti želimo objasniti koje vaše lične podatke  obrađujemo, zašto i koliko dugo ih obrađujemo te kako možete ostvariti svoja prava u vezi s tim.

Csi.org.rs je odgovoran za obradu vaših ličnih podataka. Molimo vas da pomno pročitate naša Pravila o zaštiti privatnosti i naše Opšte uslove poslovanja kako biste dobro razumeli kako štitimo vaše lične podatke.

Ova se pravila o zaštiti privatnosti primenjuju na vas ako ste stupili u kontakt s nama u svojstvu pojedinačnog vlasnika naziva domene registrovanog pod vršnom .eu domenom ili mogućih .eu verzija u drugim pismima (dalje u tekstu Naziv domena), pojedinca koji radi za osobu s kojom imamo ugovorni odnos ili posetioca naših prostorija ili mrežnih stranica ili na bilo koji drugi način (e-poštom ili telefonom, sudelovanjem na našim događajima itd.).

Vaši se lični podaci mogu prikupljati na sledeće načine: u sklopu postupaka registracije Naziva domene preko naše mreže akreditovanih registara; e-poštom, telefonom, telefaksom, na temelju sudelovanja na događaju; upotrebom kolačića ili drugih tehnologija za praćenje posetilaca na našim mrežnim stranicama; na temelju komunikacije s dobavljačima ili partnerima; preko izjava korisnika; alata za nadzor nad pristupom ili na temelju podataka unesenih u obrasce na našim mrežnim stranicama; ili na bilo koji drugi način. Osim toga, možemo povremeno prikupljati vaše lične podatke ako kod drugog registra registrujete naziv domene (koji nije Naziv domene) preko registara koji vaše lične podatke pošalje našem registarskom sistemu.

Obaveštavamo Vas da Vaše prikupljene lične podatke ne obrađujemo, već ih isključivo prenosimo nadležnim telima na dalje zakonito postupanje. Prosleđivanjem podataka svi Vaši ovim obrascem prikupljeni podaci se brišu iz naše poslovne evidencije. Popunjavanjem i slanjem obrasca dajete pristanak na njihovo prosleđivanje nadležnim organima skladno odluci voditelja obrade.

Vaše lične podatke nikada ne prodajemo drugima.

Kako bismo zagarantovali kontinuitet svojeg poslovanja, moramo pohraniti sve registarske podatke, uključujući vaše lične podatke, i napraviti njihove rezervne kopije. Za takvo čuvanje, skladištenje i izradu rezervnih kopija svih ličnih podataka oslanjamo se na pružaoce takvih usluga sa sedištem u Evropskoj uniji i Republici Srbiji;

Vaši se lični podaci mogu otkriti trećim osobama, kao što su državna tela, na temelju zakonitih razloga;
istraživačkim institucijama: vaše lične podatke možemo podeliti s institucijama u (statističko- ili znanstveno-) istraživačke svrhe. Pritom nastojimo u što većoj meri osigurati odgovarajuće tehničke i organizacijske mere za zaštitu vaših ličnih podataka;

Pružaocima usluga provere identifikacije ili sprečavanja zloupotreba: kako bismo sprečili zloupotrebu registracije Naziva domene prilikom koje se  šalju  nepoznati, netačni ili zastareli registarski podaci, možemo se koristiti uslugama drugih pružalaca usluga kako bismo proverili poslate registarske podatke;

revizorima: kako bi se osigurala pravilna revizija našeg poslovanja, revizorima se može omogućiti pristup vašim ličnim podacima;

pružaocima usluga pomoći: kako bismo vam osigurali neprekidnu pomoć, poslove pomoći možemo poveriti trećim osobama.

Kako bi vam se osigurala odgovarajuća pomoć, pružaoci takvih usluga mogu imati pristup vašim ličnim podacima.

Kada delimo vaše ličnim podatke s drugima, nastojimo primaoce takvih podataka pozvati (kad god je to moguće) da vaše lične podatke obrađuju u skladu s našim uputama.

Politika o kolačićima

Koristimo tehnologiju kolačića kako bismo vam ponudili bolju uslugu internet stranice prilagođenu vama. Podaci pohranjeni preko kolačića koji se koriste na internet stranicama csi.org.rs nikad ne pokazuju osobne detalje iz kojih se može utvrditi identitet pojedinca.

Kolačić je mali zapis koju internet stranice koje posećujete pohranjuju i/ili čitaju iz memorije vašeg krajnjeg uređaja ( računara, prenosnog računara ili pametnog telefona) kroz vaš interneti pretraživač. Kolačići također čine vaše interakcije s internet stranicama sigurnijima i bržima jer pamte vaše postavke ( podatke za prijavu i jezik) tako što šalju podatke koje sadrže natrag originalnoj internet stranici s koje potiču (kolačići prve strane) ili drugoj internet stranici kojoj pripadaju (kolačići treće strane) kad ponovno posetite stranicu u pitanju koristeći se istim krajnjim uređajem.

Možete blokirati ili ukloniti kolačiće kroz svoj internet pretraživač ili koristeći softver trećih strana, ali u tom slučaju može doći do problema pri korišćenju određenih delova internet stranice.

Zavisno o funkciji i svrsi za koje se kolačići koriste najčešće se dele u sledeće kategorije, koje csi.org.rs koristi na svojoj internet stranici: